Saturday, 15 October 2011

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 2

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
UNIT 3
Mata Pelajaran
Dunia Muzik

Kelas
2 Maju

Tajuk/ Tema
Tempo

Masa
30 minit

Standart  Pembelajaran
1.2.2

Objektif  Pembelajaran
Pada akhir pelajaran murid dapat:
1.       Memainkan alat perkusi mengikut tempo lagu.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran.
·         Bunyikan detik dengan keybord
·         Murid mendengar dan menyanyikan lagu “bunyi perkusi” bersama guru.  ( CD 1 Track 05 )
·         Murid menyanyikan lagu “bunyi perkusi” sambil menepuk detik dengan bimbingan guru.  ( CD 1 Track 05 )
·         Murid menyanyikan lagu “bunyi perkusi” sambil memainkan alat perkusi mengikut tempo.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
  1. Kreativiti

Bahan Bantu Belajar
CD 1 Track 05, keybord,  alat perkusi.

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Memainkan alat perkusi mengikut tempo lagu.
Refleksi
1.       (   30  ) murid dapat memainkan alat perkusi  mengikut tempo lagu.
2.       (   5  ) murid masih perlu diberi latihan memainkan alat perkusi mengikut tempo lagu.

Tindakan susulan:
Pengajaran  pengukuhan dan pemulihan murid diberikan kepada murid mengikut kebolehan masing-masing. ( Murid lemah – pemulihan dan murid cemerlang diberikan pengayaan )


No comments:

Post a Comment